-A +A

Decitum Configuration Manager

Rozwiązania Decitum Configuration ManagerDecitum Action OptimizerDecitum Impact AnalyzerDecitum Configuration ManagerDecitum Job SchedulerRozwiązania

Korzyści

  • Twórz rozwiązania generyczne i w pełni parametryzowane, co zapewni niewielką czasochłonność i niskie koszty eksploatacji oraz rozwoju systemu.
  • Śledź pełną historię zmian konfiguracji zarówno na poziomie biznesowym, jak i technicznym.
  • Będziesz kompleksowo zarządzać zmianą na wszystkich poziomach szczegółowości, tj. od definicji pojęć i reguł biznesowych po parametry systemowe.
  • Pozwól odbiorcom biznesowym systemów na samodzielną ich konfigurację, zapewniając im merytoryczną kontrolę nad procesami przetwarzania danych i wysoką ich jakość.