-A +A

Decitum Impact Analyzer

Rozwiązania Decitum Impact AnalyzerDecitum Action OptimizerDecitum Impact AnalyzerDecitum Configuration ManagerDecitum Job SchedulerRozwiązania

Korzyści

  • Pokazuje jaki jest wpływ działań biznesowych na decyzje podejmowane przez klientów.
  • Umożliwia analizowanie i porównywanie niereprezentatywnych grup, do których przynależność zależy od decyzji klienta, np. badanie wpływu uczestnictwa w programie lojalnościowym na churn.
  • Pozwala uzyskać zarówno wynik dokładny, jak i w ciągu kilku minut wynik przybliżony, nawet dla dużych analizowanych grup, opisanych dużą liczbą cech.
  • Może być stosowany we wszystkich przedsiębiorstwach, dla których mierzenie wpływu działań biznesowych ma znaczenie.