-A +A

O Decitum

Firma Decitum zajmuje się optymalizacją i personalizacją działań marketingowych, wykorzystując zaawansowane narzędzia analityczne. Jednym z nich jest pionierskie na światowym rynku rozwiązanie, które pozwala optymalizować działania marketingu bezpośredniego. Zastosowane w nim podejście różnicowego modelowania predykcyjnego jest nowatorskie, ponieważ bada efektywność kampanii marketingowych a nie, jak to się zwykle dzieje, efekt zakupowy po kampanii. I co jest niezwykle istotne, już na etapie modelowania uwzględnia fakt wpływu kampanii na decyzje klientów, a nie tylko skłonność klientów do zakupu po kampanii.

Takie podejście z jednej strony rewolucjonizuje myślenie o komunikacji z klientem, z drugiej daje odpowiedź na właściwie postawione pytanie. Chociaż tradycyjne modele churn'owe, cross-sell'owe, czy upsell'owe są szeroko stosowane, to może być pewnym zaskoczeniem fakt, że w wielu przypadkach odpowiadają na pytanie, którego biznes nie zadał i tylko przypadkiem mogą dawać dobre wyniki. Tradycyjne modele nie rozwiązują wprost zagadnienia biznesowego i nie dają, bo z definicji nie mogą dawać, odpowiedzi na pytanie, co robić z klientami wytypowanymi przez te modele.

Opracowana przez nas metodologia pozwala dobrać do poszczególnych klientów właściwy rodzaj kampanii, kanał komunikacji, czy np. prezent w kampanii utrzymaniowej i sprawdza się wszędzie tam, gdzie można różnicować działania. Inne, równie ważne, przykłady zastosowań to optymalny wybór produktów dla konsumentów w branży e-commerce, czy dotyczące nas wszystkich, zagadnienie dobierania optymalnej terapii leczniczej dla pacjentów.