-A +A

Optymalna rekomendacja produktów

 

Optymalna rekomendacja

Dla kogo?

 • masz możliwość indywidualnego kontaktu ze swoimi klientami,
 • dysponujesz informacjami na temat swoich klientów i chcesz je dobrze wykorzystać,
 • masz w ofercie wiele usług lub produktów,
 • masz możliwość prezentacji spersonalizowanej oferty sprzedaży produktów i usług

proponowana przez Decitum optymalna rekomendacja produktów jest właśnie dla Ciebie.

Przykładowe branże

 • e-commerce
 • bankowość
 • telekomunikacja
 • ubezpieczenia

Optymalna spersonalizowana rekomendacja produktów

Jaki jest cel rekomendowania konsumentom produktów i usług?

Cel wydaje się oczywisty - chodzi o zwiększanie liczby klientów oraz liczby kupowanych przez nich produktów i usług. Ale strategie dojścia do tego celu są różne, zależą od wielu czynników: branży, rodzaju i liczby oferowanych produktów lub usług, charakteru zawieranych umów, a także celów strategicznych przedsiębiostwa. Istnieje wiele strategii rekomendacji, zależnych od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, na czym nam najbardziej zależy.

Jakie stosuje się metody rekomendacji?

Można wyróżnić dwa główne podejścia do rekomendacji. Celem pierwszego z nich jest ułatwianie konsumentowi dotarcia do produktu lub usługi. W tym celu prezentuje się informacje o towarach, które z dużym prawdopodobieństwem konsument będzie chciał kupić. Do tej grupy strategii należą, metody wykorzystujące personalizację:

 • cross-sell - polegający na proponowaniu dóbr komplementarnych, dodatkowych opcji danego produktu
 • up-sell - polegający na proponowaniu dóbr z wyższej półki lub o większych możliwościach niż te, którymi klient się interesuje

oraz te bazujące na potencjale samego produktu, jakim mogą być:

 • bestsellery
 • nowości.

Personalizacja, która polega na rekomendacji towarów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta, może bazować na informacji o:

 • towarach często kupowanych razem
 • towarach, które kupili klienci oglądający i poszukujący - podobnie jak klient, któremu chcemy przedstawić rekomendację
 • towarach podobnych

Jednak najbardziej zaawansowane podejście opiera się na optymalizowaniu działań rekomendacyjnych, a decyzje jakie produkty rekomendować podporządkowuje się celowi, jaki chcemy osiągnąć, czyli podniesieniu efektywności mierzonej rzeczywistym wzrostem sprzedaży.

Czy podejście polegające na optymalizowaniu rekomendacji jest bardziej kompleksowe?

Jest zarówno kompleksowe, bo uwzględnia preferencje rekomendującego i jego strategię, ale także bardziej efektywne, ponieważ pozwala lepiej wykorzystać możliwości, np. miejsce rekalmowe czy sposób kontaktu z klientem. Jest też znacznie bardziej zaawansowane technologicznie, co oznacza, że już na etapie przygotowania listy rekomendacyjnej są uwzględniane preferencje klientów z grup kontrolnych. Dzięki temu strategia staje się optymalna.

Czy personalizacja ofert jest mniej skuteczna niż optymalizacja?

Personalizacja ofert, bazująca na analizie informacji dotyczących klientów, podobnie jak optymalizacja, wykorzystuje metody sztucznej inteligencji i wymaga specjalizowanych algorytmów. Jednak w przypadku strategii optymalnych wykorzystuje się dużo bardziej zaawansowane i nowatorskie rozwiązania, co więcej, są one lepiej dopasowane do potrzeb biznesowych. W standardowych systemach rekomendacyjnych skuteczność jest tylko weryfikowana po wykonaniu kampanii. Natomiast w przypadku metod optymalnych jest ona w nie wbudowana i gwarantuje wybór najbardziej efektywnych działań już na etapie planowania.

Co to znaczy, że strategia jest optymalna?

Najlepsze działanie to działanie najbardziej efektywne spośród wszystkich możliwych. Ważne jest to, że działanie musi być skuteczne, co oznacza, że gdyby konsument nie otrzymał rekomendacji, nie kupiłby produktu. Działanie jest też optymalne wtedy, gdy przy okazji obniża koszty, np. rabatów. Rekomendowanie klientowi produktu, który on i tak chętnie kupi, często prowadzi do udzielania niepotrzebnych rabatów. Dzięki optymalizacji możemy wyselekcjonować klientów, którzy kupią tylko dlatego, że im ten towar proponujemy i nie kupiliby go, gdybyśmy tego nie zrobili. W innych wypadkach rekomendacja nie ma większego sensu i tylko przypadkowo może dawać dobre wyniki.

Jaką optymalizację rekomendacji produktów proponuje Decitum?

Decitum proponuje optymalizację marketingu mix. W przypadku produktu, który jest jednym ze składników tej mieszanki marketingowej, przygotowujemy optymalną spersonalizowaną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta, rekomendację produktów. Przy czym optymalność polega na wyborze takiego produktu, który w największym stopniu zwiększy sprzedaż. Wzrost sprzedaży wyznaczany jest tylko na podstawie takich zakupów, których klient nie dokonałby, gdyby nie otrzymał oferty. Dla pozostałych składników marketingu mix oferujemy między innymi optymalizację kampanii marketingowych i utrzymaniowych oraz kanału komunikacji z klientem (patrz rozdział Zarządzanie kampaniami).