-A +A

Optymalne kampanie marketingowe

 

Optymalne kampanie

Optymalizacja kampanii sprzedażowych i utrzymaniowych

Kto potrzebuje optymalizować kampanie marketingowe?

Optymalizacja potrzebna jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością danych na temat swoich klientów i chcemy je efektywnie wykorzystać. We wszystkich firmach, które mają w swojej ofercie wiele różnych usług i produktów i chciałyby nimi zarządzać w sposób przynoszący większy zysk. Rozwiązania sprawdzają się między innymi w bankowości, telekomunikacji, ubezpieczeniach, e-commerce. Ich zaletą jest możliwość indywidualnego kontaktu z klientami i przygotowanie spersonalizowanej oferty sprzedaży.

Jakie możliwości daje proponowana przez Decitum optymalizacja kampanii marketignowych?

Za autorskim rozwiązaniem Decitum stoi innowacyjny pomysł na poprawienie skuteczności marketingu bezpośredniego. Zarówno wykorzystywanego do sprzedaży usług, jak i proaktywnego utrzymywania klientów. Nowe podejście umożliwia wytypowanie takiej grupy docelowej, na którą wybrana kampania marketingowa zadziała najlepiej i przyniesie największe korzyści. W przeciwieństwie do innych metod, uwzględnia również możliwe skutki działań, biorąc pod uwagę zarówno fakt pozytywnego, neutralnego, ale też negatywnego oddziaływania kampanii.

Czy do optymalizacji kampanii wykorzystywane są metody sztucznej inteligencji?

Tak, konkretnie modelowanie predykcyjne. Jednak proponowane przez Decitum podejście jest nietypowe, nazywa się różnicowym modelowaniem predykcyjnym (ang. uplift modeling) i w odróżnieniu od tradycyjnie stosowanego modelowania daje znacznie więcej możliwości. Jest narzędziem dużo bardziej precyzyjnym.

Czy zatem tradycyjne modele predykcyjne już nie wystarczają?

Tradycyjne modele predykcyjne pozwalają wytypować klientów, którzy z dużym prawdopodobieństwem zrezygnują z naszych usług. Ale nie odpowiedzą na pytanie, jak ich przekonać, żeby z nami zostali. Mogą też wskazać klientów skłonnych do zakupu usługi, ale nie poradzą sobie z pytaniem, czy dana kampania zachęci klienta do zrobienia oczekiwanego przez nas kroku. Chodzi o to, aby skuteczność marketingu była jak największa, a w przypadku optymalizacji najlepsze wyniki dają różnicowe modele predykcyjne.

Czym różnią się różnicowe modele predykcyjne od tradycyjnych?

Stosując modele tradycyjne, zachęcamy do zakupów tych klientów, którzy sami planują kupić usługę - czyli nie zwiększamy sprzedaży, a jedynie generujemy niepotrzebne koszty. Podobnie wygląda sprawa w przypadku utrzymywania klientów, ponieważ kontaktowanie się z tymi, którzy przejawiają dużą skłonność do odejścia i nie chcą z nami rozmawiać - doprowadza do zwiększenia liczby rezygnacji. To właśnie modele różnicowe pozwalają unikać takich sytuacji i w efekcie oszczędzać pieniądze.

Co jeśli mamy więcej niż jeden rodzaj działania, na przykład dwa możliwe kanały komunikacji?

Optymalizacja kampanii proponowana przez Decitum (Decitum Action Optimizer) umożliwia zarówno wskazanie, czy dana kampania przyniesie korzyści, ale również ułatwia wybranie najlepszego działania spośród wielu. Wskaże optymalny kanał komunikacji, dobierze rodzaj komunikatu indywidualnie do każdego klienta, a także pomoże zbudować optymalną strategię utrzymania.

Jaką przewagę ma proponowana przez Decitum metodyka optymliazcji kampanii?

Zwiększając sprzedaż i zmniejszając liczbę rezygnacji oraz stosując trafioną komunikację z klientami wkraczamy na drogę do sukcesu. Z jednej strony zwiększamy wartość firmy, z drugiej pozwalamy uniknąć zbędnych kosztów. Ponadto z każdą nową kampanią zwiększamy również liczbę zadowolonych klientów i poprawiamy wizerunek firmy.

Korzyści z zastosowania rekomendowanych przez Decitum optymalizacji kampanii

Korzyści z proponowanej przez Decitum optymalizacji kampanii