-A +A

Pracownicy

Piotr Rzepakowskidr inż. Piotr Rzepakowski, CEO Decitum sp. z o.o.

Jest założycielem Decitum. Od początku swojej kariery zawodowej łączył naukę z biznesem, wdrażając w przedsiębiorstwach zaawansowane technologicznie rozwiązania. Pierwsze jego prace dotyczyły projektowania i wdrażania rozwiązań business intelligence głównie dla operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

Projektował, tworzył i wdrażał analityczne CRM'y, korporacyjne modele i hurtownie danych, rapozytoria analityczne (ang. data mart), narzędzia raportowania wielowymiarowego OLAP, modele predykcyjne budowane z wykorzystaniem technik eksploracji danych (ang. data mining). Świadczył usługi konsultingowe w zakresie wykorzystania narzędzi analitycznych wspierających zarzędzanie relacjami z klientami, przygotowania i koordynacji prac związanych z integracją i wdrażaniem rozwiązań informatycznych. Zarządzał projektami informatycznymi i  nadzorował je merytorycznie, a także zrealizował prace konsultingowe, analityczne, projektowe, implementacyjne oraz utrzymaniowe i eksploatacyjne systemów informatycznych.

Długoletnia współpraca z operatorem telekomunikacyjnym umożliwiła mu udział w transformacji organizacyjnej, w tym w rozwoju informatycznym jednej z największych firm w Polsce. Jednocześnie współpraca ta dostarczyła mu praktycznego i unikalnego doświadczenia we wdrażaniu najnowszych technik zarządzania organizacją i innowacyjnych rozwiązań wspomagających decyzje.

To rzeczywiste zagadnienia dotyczące potrzeby optymalizacji działań marketingowych, sprzedażowych i utrzymania klientów były inspiracją dla nowego opracowanego przez niego podejścia do modelowania predykcyjnego – różnicowego modelowania predykcyjnego (ang. uplift modeling). Wybrane algorytmy można znaleźć w jego publikacjach naukowych.

Piotr posiada stopień naukowy doktora Informatyki ze specjalizacją eksploracja danych, uzyskany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, oraz tytuł magistra inżyniera Informatyki ze specjalizacją Systemy Wspomagania Decyzji uzyskany na tym samym wydziale. Prowadzi badania nad algorytmami uczenia maszynowego, głównie w obszarze różnicowego modelowania predykcyjnego.

Obszerna i praktyczna wiedza z zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego, ponad 10-letnie doświadczenie na rynku IT i praca dla firm telekomunikacyjnch pozycjonuje go jako eksperta w dostarczaniu produktów klasy business intelligence i zaawansowanej analizy danych. Teraz wiedzą, doświadczeniem oraz nowatorskimi i autorskimi rozwiązaniami może się dzielić również z Państwem.