-A +A

Rozwiązania

Optymalny marketing

Optymalny marketing mix jest podstawą współczesnego marketingu. Dzięki umiejętnemu połączeniu produktu, ceny, dystrybucji i promocji jesteśmy w stanie osiągnąć trwały sukces. Istniejące technologie informatyczne wykorzystują narzędzia, które wspierają działania marketingowe i umożliwiają indywidualne podejście do klienta. Dobierają najskuteczniejsze sposoby wpływania na jego decyzje i uwzględniają zarówno preferencje konsumenta, jak i oczekiwania przedsiębiorcy.

Definiuj wskaźniki efektywności marketingowej, mierz skuteczność swoich kampanii, badaj ich efektywność, a nie jedynie efekt po przeprowadzonej kampanii. Więcej informacji znajdziesz w rozdziałach: Pomiar efektywności marketingu i Analiza segmentów. Przeczytaj o zarządzaniu kampaniami marketingowymi oraz optymalnej rekomendacji produktów i dowiedz się, jak maksymalizować efektywność marketingu bezpośredniego.

Pomiar efektywności marketingu

Mierząc, jaki jest wpływ działań marketingowych na klientów:
 • dowiesz się, jakie efekty przynoszą Twoje działania
 • poznasz ich konsekwencje
 • zdobędziesz informacje do opracowania skuteczniejszych działań
 • bardziej świadomie będziesz zarządzać kampaniami marketingowymi

Analiza segmentów

Stosując profilowanie i zaawansowane metody porównywania segmentów klientów:
 • poznasz charakterystykę poszczególnych segmentów
 • zbadasz, czy działanie było skuteczne, nawet jeśli nie było kierowane do klientów wybieranych losowo
 • wyciągniesz wnioski, jak przynależność klienta do danej grupy wpływa na jego decyzje
 • sprawdzisz, czy przyczyna podziału na grupy (np. chęć przystąpienia do programu lojalnościowego) wpływa na zachowanie klienta (np. zwiększenie lojalności)

Zarządzanie kampaniami marketingowymi

Dzięki optymalnie dobranemu działaniu marketingowemu:
 • Twoje kampanie będą efektywnie zachęcały klientów do zakupów produktów i usług
 • kampanie trafią do tych klientów, którzy zareagują na nie pozytywnie
 • unikniesz zniechęcania klientów do zakupów
 • więcej klientów pozostanie z Tobą
 • obniżysz koszty działań marketingowych
 • zwiększając skuteczność kampanii, zwiększysz ROI (ang. return on investment)

Optymalna rekomendacja produktów

Stosując optymalizację rekomendacji produktów:
 • Twoje rekomendacje nie tylko będą trafione, ale też zwiększą sprzedaż
 • unikniesz promowania produktów, które klient i tak kupi
 • lepiej wykorzystasz miejsce reklamowe