-A +A

Usługi

Modelowanie i analiza danych

 • Segmentowanie i profilowanie klientów
 • Budowanie modeli predykcyjnych
 • Budowanie różnicowych modeli predykcyjnych (ang. uplift modeling)
 • Analizowanie potencjału nabywczego klientów
 • Typowanie klientów do kampanii marketingowych cross-sell/up-sell
 • Wybieranie optymalnych komunikatów i kanałów do komunikacji z klientami

Integracja danych

 • Systemy informowania kierownictwa
 • Systemy analityczne (analityczny CRM)
 • Hurtownie danych
 • Systemy raportowania wielowymiarowego (OLAP) dla potrzeb marketingu, finansów i sprzedaży

Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych

 • Dostosowanie systemów do zmieniającego się otoczenia biznesowego i informatycznego
 • Eksploatowanie systemów analitycznych

Wsparcie projektowe

 • Przygotowanie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych
 • Specyfikowanie wymagań dla systemów informatycznych
 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Odbiór produktów informatycznych realizowanych przez dostawców
 • Audyty powdrożeniowe systemów