-A +A

Modelowanie i analiza danych

Usługi: modelowanie i analiza danych, big data

  • Audyt modeli predykcyjnych
  • Segmentowanie i profilowanie klientów
  • Budowanie modeli predykcyjnych
  • Budowanie różnicowych modeli predykcyjnych (ang. uplift modeling)
  • Analizowanie potencjału nabywczego klientów
  • Typowanie klientów do kampanii marketingowych cross-sell/up-sell
  • Wybieranie optymalnych komunikatów i kanałów do komunikacji z klientami