-A +A

Utrzymanie i eksploatacja systemów informatycznych

  • Dostosowanie systemów do zmieniającego się otoczenia biznesowego i informatycznego
  • Eksploatowanie systemów analitycznych