-A +A

Wsparcie projektowe

Usługi: wsparcie projektowe

  • Przygotowanie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych
  • Specyfikowanie wymagań dla systemów informatycznych
  • Projektowanie systemów informatycznych
  • Odbiór produktów informatycznych realizowanych przez dostawców
  • Audyty powdrożeniowe systemów informatycznych